Senteret sitt bannerbilde

Hobøl Legekontor

Ved legekontoret arbeider 3 allmennpraktiserende leger og 3 legesekretærer. Vi har fastelegeavtale med Hobøl kommune.  Kontoret driver en variert allmennpraksis etter allmennmedisinske prinsipper. Det legges vekt på "kontinuitet, omfattende og forpliktende oppfølging av hele pasienten." Kontoret er åpent hele uken fra mandag - fredag.

Leger:

Einar Unsvåg, fastlege, spesialist i allmenn medisin

Ulf Gedde, fastlege, spesialist i allmennmedisin

Heike Simensen, fastlege, spesialist i allmennmedisin

 

 

Legesekretærer:

Anne Mette Klethagen, Tove Eng, Kristin Elisabeth Holm

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Informasjon og nyheter

20. januar 2011

Her kan nyheter og annen relevant informasjon for pasientene legges ut.