Kristin Selmer skal fra 1. mars 2022 praktisere ett år på sykehuset. Dette er del av utdanningen for å bli spesialist i allmenn medisin. Hun vil være tilbake 1. mars 2023. Jonas Ardahl Lærum vil være vikar i den perioden.